СТУДИИ & EСЕТА
 Недовършен мемоар - тезиси и щрихи

 Празникът, ексцесът и проблемът на българската среда

 За преводимостта на идеите. Рецензия за Тончо Жечев, Митът за Одисей

 Рецензия за Мишел Турние, Малка проза

 Приключение на духа. 100 години от рождението на Томас Ман


Още ...
 
ПРЕДГОВОРИ
 Одисея. Омир

 Илиада. Омир

 Омирови химни. Хезиод

 Политика. Аристотел

 За оратора. Цицерон


Още ...
 
КНИГИ
 Модели за реалност. През прочита на класиците

 Промяната в живота и текста

 Европа - разбирана и правена

 Университетът - особен свят на свобода

 Отделно и заедно


Още ...
 
ПРЕВОДИ
 Теофраст. Характери. Превод: Богдан Богданов

 Платон. Лизис. Превод: Богдан Богданов

 Платон. Хармид. Превод: Богдан Богданов

 Платон. Федон. Превод: Богдан Богданов

 Плутарх. Агид. Превод: Богдан Богданов


Още ...
 
ИНТЕРВЮТА
 И в моите заплетени теоретични положения са скрити едрини, които зависят от един крив живот

 Нагласа към универсалното

 Има много голямо значение как казваме нещо

 И без да бързам, да усещам, да чета и да разбирам

 Чувствата не могат да бъдат формулирани

 Държавата има нужда от елит

 Кризата е по-остро усещане на несъвършенството. Държавата трябва да отделя специални средства за теоретичните дисциплини

 Рейтингите ще са полезни за студентите. Българите сега живеят спокойно, но все се оплакват

 "Човек структурира време" или за различните степени на безизмерността

 Сп. Мениджър: Добре дошли, чужди университети!


Още ...
 

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Created and Powered by Studio IDA