ПАРТНЬОРИ

Публикуваните уебстраници предоставят информация, свързана с класическата литература и култура, съвременните литературни и културни изследвания, университетското образование, гражданското общество, които могат да бъдат полезни като препратка по темите на този сайт. Публикувани са и виртуални енциклопедии, връзки към електронни книги, блогове, както и няколко приятелски уебстраници с интересно съдържание.


Официален уебсайт на Нов български университет
Съдържа пълна информация за Нов български университет – учебни програми, научноизследователска дейност, събития, университетски издания, виртуално обучение, пълните текстове на докладите от общоуниверситетския семинар “Науката – разбирана и правена”, електронни книги и материали, както и подробна информация за бакалавърската програма “Класически студии”.

Уебсайт: http://www.nbu.bg/
 

Официален уебсайт на Владислав Тодоров
Съдържа информация за книги, филми, журналистически материали, интервюта биографични и библиографски данни за Владислав Тодоров.

Уебсайт: http://www.vladislavtodorov.com/
 

Касталия – уебсайт на Иван Колев
Съдържа богата информация в областта на философията, изкуствата и науката.

Уебсайт: http://ivankolev.com/
 

Катедра “Класическа филология” на СУ “Св. Климент Охридски”
Съдържа информация за учебни и научни проекти, полезни връзки  и форум в областта на класическата филология.

Уебсайт: http://kkf.proclassics.org/Магистърска програма “Антична култура и литература”
Съдържа преводи и препратки към оригинални текстове на Аристофан, Плутарх, Езоп, Платон, Хезиод, Теокрит и др.

Уебсайт: http://www.masters-classics.dir.bg/
 

Специализиран портал за литература
Съдържа  електрони книги, електронни списания, каталози, критика, книжарници, електронен бюлетин за литературни събития.

Уебсайт: http://www.liternet.bg/Учебни материали по Славянска филология – блог
Съдържа публикации в темите - антична и западноевропeйска литература, антропология, езикознание, сръбски език, теория на литературата, философия, фолклор, хърватски език  и др.

Уебсайт: http://slavici.blogspot.com/
 

Grosnipelikani
Електронно издание за белетристика, поезия, критика и хуманитаристика – български и преводни.

Уебсайт: http://grosnipelikani.net/
 

Европейска година на междукултурния диалог
Съдържа информация за националните посланици, събитията, националните проекти в програмата за междукултурен диалог на Европа.

Уебсайт: http://www.interculturaldialogue2008.eu/

 

 

 

 

 

 
ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
Материали за публикуване в страницата изпращайте на адрес: vvassileva@nbu.bg
 

 

 

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Created and Powered by Studio IDA