СЕМИНАР

Общоуниверситетски семинар 2016/2017 г.

 
Пролетен семестър

Тема:  "Думи, значения, понятия и неща - в памет на проф. Богдан Богданов"

Модератори:  проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов, гл. ас. д-р Георги Гочев

Място: 409 аудитория “Васил Стоилов”, корпус 1, етаж 4 - 18.00 часаСрещи на семинара:


22 март, доц. д-р Йордан Ефтимов (департамент „Нова българистика“ на НБУ), „Богдан Богданов и поезията“
5 април, проф. Анастас Герджиков, дфн. (катедра „Класическа филология“ на СУ „Св. Климент Охридски“; ректор на СУ „Св. Климент Охридски“); „Първа книга на Аристотеловата „Политика“
19 април, ас. д-р Владимир Маринов (департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ на НБУ), „Софистът и словесното правене: Богдан Богданов в класическа Атина“
3 май, доц. д-р Невена Панова (катедра „Класическа филология“ на СУ „Св. Климент Охридски), „Жанр и действителност, писменост и протичане (в античната литература)“
17 май, проф. д-р Кристиан Банков (Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания на НБУ), „Богдан Богданов и семиотиката“
31 май, проф. д-р Миглена Николчина (катедра „Теория на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“), „Богдан Богданов и орфизмът на 80-те  години“
14 юни, Закриване на семинара и представяне на сборника „От думите към живота. Богдан Богданов и семиотиката“ (издание на НБУ).

Есенен семестър

Модератори:  проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов, гл. ас. д-р Георги Гочев

Място: 409 аудитория “Васил Стоилов”, корпус 1, етаж 4 - 18.00 часа

Срещи на семинара:

02.11.2016 г. „Говорене и истина“ – гл.ас. д-р Георги Гочев
16.11.2016 г. „По-доброто като протичане“ – д-р Веселина Василева
30.11.2016 г. „Антропологически мотиви у Богдан Богданов“ – доц. д-р Васил Гарнизов
07.12.2016 г. „За слушането“ – проф. д-р Христо Тодоров
21.12.2016 г. “За историческите теми при проф. Богданов“ -  доц. д-р Веселин Методиев
04.01.2017 г. „Словото-художник в „реалния възел на какво ли не“- проф. д-р Лидия Денкова
18.01.2017 г. „Ситуация и истина“ – гл.ас. д-р Христо Гьошев

Семинарът има за цел да продължи традицията на общоуниверситетския семинар на проф. Богдан Богданов. В негова памет изброените лектори ще изнесат 7 доклада, обвързани с последната му книга „Думи, значения, понятия и неща“. Върху докладите ще се провеждат дискусии. Всички лектори са изявени преподаватели на НБУ и хора, които работят върху изследванията на проф. Богданов.


Общоуниверситетски семинар 2015/2016 г.

Пролетен семестър

Тема: Щастие, действие и добродетел - "Никомахова етика" на Аристотел
(I-V книга)

Водещи: проф. д.ф.н. Богдан Богданов,
гл. ас. д-р Георги Гочев, ас. д-р Владимир Маринов

Първа среща - 24 февруари 2016 г.
Въведение: за Никомахова етика и практическата философия на Аристотел
Тема: Доброто е целта на всички човешки действия
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. І, гл. 1-3

Втора среща - 9 март 2016 г.
Щастие, добро и добър живот
Тема: Щастието е най-висшето добро
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. І, гл. 4-12

Трета среща - 23 март 2016 г.
Човешко устройство, навици и видове добродетел
Тема: Едни добродетели се формират по навик, а други се научават
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. І, гл. 13 – кн. ІІ, гл. 4

Четвърта среща - 6 април 2016 г.
Отделните добродетели според Аристотел
Тема: Добродетелта е вид средност на характера
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. ІІ, гл. 5-9

Пета среща - 20 април 2016 г.
Знание, избор и действие
Тема: В наша власт ли е да бъдем добродетелни?
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. ІІІ, гл. 1-5

Шеста среща - 4 май 2016 г.
Смелостта и благоразумието
Тема: Добродетелта се ръководи от страха и удоволствието
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. ІІІ, гл. 6-12

Седма среща - 18 май 2016 г.
Щедрост, великодушие и духовитост
Тема: Отношението към парите, почестите и останалите хора е среда и условие за добродетелта
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. ІV

Осма среща - 1 юни 2016 г.
Справедливо действие и видове справедливост
Тема: Справедливостта е по средата между причиняването и понасянето на несправедливост
Текст: Аристотел, Никомахова етика, кн. V
Общоуниверситеският семинар „Аристотел: Никомахова етика“ - департамент "Философия и социология"

Водещи: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов и гл.ас.  д-р Христо Гьошев

Първа среща: „Слабост на волята“ - 2 март 2016 г.
Втора среща: „За етиката, щастието и философията“, лектор проф. д-р Лидия Денкова - 16 март 2016 г.
Трета среща: „Щастие, знание и действие“, лектор гл.ас. д-р Георги Гочев - 30 март 2016 г.
Четвърта среща: „За приятелството“, лектор гл.ас. д-р Христо Гьошев - 13 април 2016 г.
Пета среща: „Етика и поезия“, лектор доц. д-р Невена Панова - 27 април 2016 г.
Шеста среща: „Една или много? Аристотел за единството на добродетелите“, лектор гл.ас. д-р Владимир Маринов - 11 май 2016 г.
Седма среща: „Морал, принуда, насилие (експеримент с етическото учение на Аристотел)“, лектор гл.ас. д-р Сергей Стефанов - 25 май 2016 г.
Осма среща: „(Не)моралният навик“, лектор доц. д-р Ясен Захариев - 8 юни 2016 г.Есенен семестър

Тема: Подражание, събитие и модел за човек
в „Поетика“ на Аристотел


Водещи: проф. Богдан Богданов; гл. ас. д-р Георги Гочев, ас. д-р Владимир Маринов

Място:
409 аудитория “Васил Стоилов”, корпус 1, етаж 4

Начало: 18 часа

Първа сбирка: сряда, 11.11.2015
Уводна тема: Какво представлява „Поетика“ и какво е нейното място сред Аристотеловите съчинения
Тема: Подражанието в изкуството, поезията и живота
Текст за разглеждане: „Поетика“, гл. 1-5

Втора сбирка: 25.11.2015
Тема: Поезия, история и философия
Текст за разглеждане: „Поетика“, гл. 9-11

Трета сбирка: 02.12.2015
Тема: Трагедия, сюжет и събитие
Текст за разглеждане: „Поетика“, гл. 6-8

Четвърта сбирка: 16.12.2015
Тема: Събитие и модел за човек в трагедията и живота
Текст за разглеждане: „Поетика“, гл. 13-17

Пета сбирка: 06.01.2016
Тема: Време и събитие в трагедията, епоса и живота
Текст за разглеждане: „Поетика“, гл. 18; 23-24

Шеста сбирка: 20.01.2016
Тема: Език, подражание и действителност
Текст за разглеждане: „Поетика“, гл. 19-22Общоуниверситетски семинар 2014/2015

Тема: Идеята за човека, човешкото и човешката среда в съчиненията на Аристотел и нашата съвременност

Teкстове: Аристотел, Политика и Никомахова етика

Водещи: проф. Богдан Богданов, гл.ас. Георги Гочев и ас. Владимир Маринов

Място: 409 аудитория “Васил Стоилов”, корпус 1, етаж 4

Начало: 18 часа

График за зимния сместър: 12.XI,  26.XI,  10. XII,  7. I,  21. I.

График за пролетния семестър: 25.ІІ, 11.ІІІ, 25.ІІІ,  8.ІV,  22.ІV,  20. V,  3.VIОбщоуниверситетски семинар 2013/2014

 


Тема: Справедливост, общество и образование: „Държавата“ на Платон

Водещи: проф. Богдан Богданов, д.н. и гл. ас. д-р Георги Гочев, доц. Димитър Вацов, доц. д-р Ясен Захариев

Място: 409 аудитория „Васил Стоилов“, корпус 1, етаж 4

Начало: 18 часа

График за пролетния семестър:

1. Занимания, водени от проф. Б. Богданов и гл. ас. Г. Гочев: 26 февруари, 12 март, 26 март, 9 април, 23 април, 7 май, 21 май

2. Занимания, водени от доц. Я. Захариев:  5 март, 19 март, 2 април, 16 април, 30 април, 14 май, 28 май

Заключителна среща на семинара: 4.06.2014 г.

Теми:
 
1.
Занятие 1
(26.02.2014) Жените и децата на стражите (V.449b-461e)
Занятие 2 (12.03.2014) Управниците философи (V.473a-480a), философската душа и доброто управление (VI.484a-504e)
Занятие 3 (26.03.2014) Доброто (VI.505a-511e), истината, идеите и познанието (VII.514a-521d)
Занятие 4 (09.04.2014) “Висшето” образование на стражите: математика, астрономия, диалектика (VII.521e-535a)
Занятие 5 (23.04.2014) За човека при олигархията, демокрацията (VIII.543a-561e) и тиранията (VIII.562a-IX.579e)
Занятие 6 (07.05.2014) Удоволствието и страданието ( IX.580a-592b), подражанието и истината (X.595a-607e)
Занятие 7 (21.05.2014) За безсмъртието на душата (X.608d-621c)
Занятие 8 (04.06.2014) Общо заключително занятие

2.
Занятие 1 (05.03.2014) Възпитание на неразумната душа. Платон за виното в "Държавата" и "Закони" - доц. Ясен Захариев
Занятие 2 (19.03.2014) Политическо задъление и критика на демокрацията в диалога "Държавата" на Платон - гл.ас. д-р Ружа Смилова
Занятие 3 (02.04.2014) Платон и античните музикални практики - доц. Георги Арнаудов
Занятие 4 (16.04.2014) Бележки под черта към книга VІІ на "Държавата" на Платон - доц. Лилия Гурова
Занятие 5 (30.04.2014) Събирателните пространства в града и университета - Доц. Зарко Узунов
Занятие 6 (14.05.2014) "Държавата" на Платон и "Отвореното общество" на К. Попър -  гл.ас. д-р Христо Гьошев
Занятие 7 (28.05.2014) Имитация и образ в графитите на Милко Павлов (в Пещерата на Платон) - доц. Ирина ГеноваГрафик за есенния семестър:

Начално общо занимание: 16.10.2013 г.
Занимания, водени от проф. Б. Богданов и гл. ас. Г. Гочев: 23 октомври, 6 ноември, 20 ноември, 4 декември, 18 декември

Занимания, водени от доц. Д. Вацов и доц. Я. Захариев: 30 октомври, 13 ноември, 27 ноември, 11 декември, 8 януари, 15 януари


Задачата е участващите да се запознаят със съдържанието и основните теми на Платоновия диалог „Държавата“. Заниманията ще стават в два потока през седмица. В заниманията при проф. Богданов и гл. ас. Гочев ще се проследи, по структурата на самия текст, как Платон разполага и развива своите възгледи по въпросите какво е справедливостта и как гражданите да живеят добре заедно. В рамките на този цикъл през есенния семестър ще бъде представено съдържането на книги I-IV от „Държавата“, а през пролетния - съдържанието на книги V-X. Заниманията, водени от доц. Вацов и доц. Захариев, ще бъдат посветени на отделни общи проблеми, засягани в „Държавата“. В рамките на този цикъл ще гостуват и различни лектори.

През есенния семестър в заниманията при проф. Богданов и гл. ас. Гочев съдържанието на кн. I-IV от „Държавата“ ще бъде разгледано в в следния ред: Първото занимание (кн. I, 327а-354е) ще бъде посветено на общо представяне на структурата и протичането на диалога и на това как започва разговорът и какви са първите определения за справедливостта. Второто занимание (кн. II, 357а-376е) ще се занимава с темата за реалното и идеалното устройство на държавите. Тази тема ще бъде продължена и в четвъртото занятие (кн. III-IV, 412b-427е). Между тях, в третото занимание (кн. II-III, 377а-412b), ще бъде разгледана темата за словесността и поезията и тяхната роля за възпитанието и образованието. Последното, пето занимание (кн. IV, 427e-449c), ще бъде по темата за добродетелта, устройството на човешката душа и следващото от него определение за справедливост.

В другия цикъл от занятия, воден от доц. Вацов и доц. Захариев, в есенния семестър ще се представят поред следните лектори и теми: проф. Лидия Денкова ще разгледа в началното занимание общо темата за значимостта на Платоновата „Държава“; проф. Анастас Герджиков ще представи Аристотеловата критика на Платоновия обществен проект; ас. Сергей Стефанов ще разгледа темата за обществените утопии при Платон и в ранната модерност; проф. Христо Тодоров и след него доц. Невена Панова ще разгледат темата за образованието в „Държавата“; ас. Владимир Маринов ще представи на последната сбирка от този цикъл устройството на душата според Платон.

Семинарът ще разгледа диалога „Държавата“ в два контекста. От една страна, Платоновият текст ще бъде поставен в историческия, литературен и тематичен контекст на Платоновото творчество. Така неговата агументация ще бъде съотнесена и с аргументацията по същите теми в други Платонови диалози, напр. в диалозите „Държавникът“ и „Закони“. От друга страна, темите, на които е посветен диалогът „Държавата“, ще бъдат свързани със съвременни, засягащи ни и в момента въпроси на общественото устройство и общото благополучие. Оттук и акцентът върху трите големи теми, едновременно антични и съвременни, които се свързват в обявената тема на семинара: справедливост, общество и образование.

Като стъпват върху текста на Платон, водещите и лекторите ще се стремят да покажат, че тези три теми не са разделени, а, напротив, заедно образуват трите основни стълба, върху които се градят теориите и практиките на общественото благополучие. В този смисъл и справедливостта, голямата обща тема на Платоновия диалог, ще бъде разглеждана не само като политическо и етическо понятие, но и като трайна, универсална човешка нагласа, изявяваща се и вътрешно в човека под формата на усещане за цялостна и добре подредена личност, и външно под формата на добре уредено и стабилно общество. Според Платон тази нагласа е моделирана най-вече от образованието. Затова и въпросът какво е доброто образование е постоянно засяган в диалога.

Семинарът ще продължи и летния семестър с програма, която ще бъде съобщена в началото на семестъра. Студентите, които желаят да получат кредити, могат да направят избор или за двата потока на семинара – в този случай ще получат 6 кредита, или за един от двата цикъла – в този случай ще получат 3 кредита. Но и в двата случая те трябва да участват в дискусиите, за което ще получат една оценка, а в края да положат тест и да изготвят курсова работа по уговорена тема, за което ще получат още две оценки. Така крайната оценка ще се определи от трите оценки за участие, тест и курсова работа и въз основа на нея студентите ще могат да получат и съответните 6 или 3 кредита.

В семинара ще се работи с новия български превод на „Държавата“ на Георги Гочев, който ще бъде публикуван на части тук. Общоуниверситетски семинар 2012/2013

Тема: "ИСТОРИЯ" на ХЕРОДОТ

Водещи: проф. Богдан Богданов, д.н., проф. Петър Димитров, д.н.

График на семинара:

Пролетен семестър:
Проф. Богдан Богданов: 6.03; 20.03; 3.04; 17.04; 15.05; 29.05.
Проф. Петър Димитров: 27.02, 13.03; 27.03; 10.04; 24.04; 8.05; 22.05.

Общ заключителен семинар: 5.06.2013

Начало:
18 часа

Място: НБУ, 409 аудитория "Проф. Васил Стоилов", корпус 1, етаж 4Есенен семестър:
Проф. Богдан Богданов: 7.11; 21.11; 5.12; 19.12; 9.01; 23.01.
Проф. Петър Димитров: 7.11; 14.11; 28.11; 12.12; 16.01.

Начало:  18 часа

Място: НБУ, 409 аудитория "Проф. Васил Стоилов", корпус 1, етаж 4

Семинарът е двусеместриален и се провежда в два потока, водени през сряда от проф. Богдан Богданов и от проф. Петър Димитров. Студентите, които искат да получат кредити, в края на семинара полагат тест и подготвят курсова работа върху "История" на Херодот.Общоуниверситетски семинар 2011/2012

НАШЕТО ВРЕМЕ
Текстове за разглеждане – романът на Георги Господинов „Физика на тъгата“ и романът на Милен Русков "Възвишение"
Водещ: проф. БОГДАН БОГДАНОВ, д.н.


НБУ, 409 аудитория "Проф. Васил Стоилов", корпус 1, етаж 4 - 18 часа

График на семинара:
1.03; 15.03; 29.03; 19.04; 3.05; 17.05; 31.05; 14.06

Полезни връзки:

Може ли Италия да се промени? Тим ПарксАкадемична 2010/2011 година
Семинар LBRQ 100 "ЛИТЕРАТУРА, ТЕКСТ И РАЗБИРАНЕ"

Тема: ДИАЛОЗИТЕ НА ПЛАТОН - ДИАЛОГЪТ „ФЕДОН“
Водещ: проф. БОГДАН БОГДАНОВ, д.н.

НБУ, аудитория 409 “Проф. Васил Стоилов”, корпус 1 - 18.00 часа

Есенен семестър: 14.10.2010, 28.10.2010, 11.11.2010, 25.11.2010, 9.12.2010, 23.12.2010, 13.01.2011

Пролетен семестър: 10.03.2011, 24.03.2011, 7.04.2011, 18.04.2011, 3.05.2011, 19.05.2011, 2.06.2011, 16.06.2011


Целта на семинара е студентите да се запознаят с българските преводи на диалозите на Платон и да се приучат да четат бавно и внимателно. В лекциите и дебатите участващите се запознават и с обстоятелствата на преподаването и обсъждането в Платоновата философска школа т.нар. Академия, както и с факти от живота на Платон и дейността на неговата школа, а и на другите философски школи в елинския 4-и век пр. Хр. Прицелът на заниманията не е Платоновата философска система, а литературната форма на диалозите. Това е повод студентите да се запознаят по-подробно с дискурса на диалога, както и с другите големи дискурси на старогръцката словесност като монологичната ораторска реч, философския трактат и историческото изложение. Семинарът продължава и темата за разбирането от миналата учебна година, това, че всяко разбиране представлява интеракция между четен и коментиран текст и начин на разбиране, който не е непременно даден в текста. Оттук и особената задача на един прочит – да различи казаното в текста от онова, което тълкуващия привнася.

Диалогът «Федон» предлага добър материал, по който може да се упражни това различаване. Понеже основната тема на разговора в затвора в деня, когато Сократ трябва да изпие отровата, на което е осъден, е безсмъртието на душата, доказвайки тази теза, Сократ естествено поддържа, че душата и тялото са реални противоположности. Със същата теза си служим и ние, въпреки че не смятаме душата за безсмъртна. Което е и повод, четейки «Федон», да се замислим по въпроса дали душата и тялото са реални противоположности, или са само представи, чрез които сочим и обсъждаме всъщност много по-сложна реалност. Семинатър върху Платоновия «Федон» се разглеждат следните странични и свързани с диалога теми:

• За живота на Платон и неговото творчество.
• За достигналите до нас диалози, тяхната устна форма в Платоновата школа, написания им вид и историята на техния текст в античността, византийското средновековие и новото време.
• За автентичните и неавтентичните диалози и за вероятното има разделяне на ранни, зрели и късни.
• За формата на диалога и другите му прояви в античната литература.
• За Платоновата школа Академията и другите философски школи в 4-и век пр.Хр.
• За идеята за философия и първоначалното противопоставяне между философията и публичното ораторство.
• За личността на Сократ и процеса срещу него и другите Платонови диалози, които коментират този процес.
• За строежа на «Федон» и смисъла на неговото протичане по този начин.
• За прехода от представяне на обстоятелствата на разговора към централната тема за безсмъртието на душата.
• За подтемите в централната тема, за основните аргументи и логиката на разговорното доказване и опровергаване.
• За топографията на земята и подземния свят.
• За картините на подземния свят в други диалози на Платон.
• За Платоновата философия и следващите от нея възможности на човешката реч.
• За двете основни фигури в диалозите на Платон – софиста и философа.
• За това как мислим ние днес за възможностите на човешката реч и науката.


Академична 2009/2010 година
Семинар LBRB 100 "ЛИТЕРАТУРА, ТЕКСТ И РАЗБИРАНЕ"

Тема: ОМИРОВАТА „ОДИСЕЯ“
Водещ: проф. БОГДАН БОГДАНОВ, д.н.

НБУ, аудитория 409 “Проф. Васил Стоилов”, корпус 1 - 18.00 часа

Есенен семестър: 29.10.2009, 12.11.2009, 26.11.2009, 10.12.2009, 23.12.2009, 07.01.2010, 21.01.2010

Пролетен семестър: 11.03.2010, 18.03.2010, 31.03.2010, 15.04.2010, 29.04.2010, 13.05.2010, 27.05.2010, 17.06.2010


Семинарът  "Литература, текст и разбиране" е  интердисциплинен, насочен към студентите от всички програми - продължава два семестъра, провежда се в четвъртък през седмица, в рамките на два свързани учебни часа, безплатен е и носи 6 кр.  Сбирките протичат в следния ред: за не повече от 30 минути водещият представя предварително обявена тема. След това, по също обявена тема и зададен текст, предварително уговорен участник, за не повече от 15 минути, представя свои наблюдения и мисли, след което започва дискусията. В края на дискусията се извеждат резултати, които се презентират и в началото на следващата сбирка. Формите на оценяване включват полагане на тест върху понятия и реалии, представени по време на семинара; подготвяне на текст по зададена тема; участие в дискусия. Работата на семинара е в успоредна връзка с онлайн дискусии във форума на професор Богданов. В уебсайта се публикуват и допълнителни материали, необходими за работата на семинара. Темите на семинара са свързани с проблемите на разбирането и на тълкуването, старогръцката литература, литературата - но не в тяхната затворена конструкция, а в отвореността на   литературата  - като начин, по който „човек се измъква от своята контекстова среда и става някак по-универсален.

("Литературата е начинът, по който човек се измъква от своята контекстова среда и той става по някакъв начин по-универсален. Разбира се – когато е създаден един силен литературен текст. „Одисеята“ на Омир е свързана с един тогавашен контекст, а и по-късен античен, тя обаче представлява една силна система за измъкване от античността преди да се е случил останалият свят – и в този текст има тази универсалност. Всеки литературен текст е свързан със своя исторически контекст – това е вярно, и - всеки литературен контекст е универсален. Тези две твърдения се познават само отделно, но не е така. Всеки добър литературен текст е едновременно във времето си и в същото време е механизъм за излизане в едно друго време, затова защото самите текстове произвеждат времето. Това е един принцип, който ще видим дали ще можете да усвоите – да му повярвате и да го забележите в своя живот: усвоява се само това, което по някакъв начин лично може да бъде преживяно."( Фрагмент от семинара, 29.10.2009 )

Основните текстове, върху които се работи:

• Одисея. Омир. Превод: Георги Батаклиев.
• Смърт и компас. Хорхе Луис Борхес.
• Дафнис и Хлоя. Лонг.
• Изкуства и науки за текста. Франсоа Растие.
 
СЕМИНАР 2014 / 2015
 Политика. Аристотел


Още ...
 
СЕМИНАР 2013 / 2014
 Десета книга. Държавата. Платон

 Девета книга. Държавата. Платон

 За тираничния човек, тирана и тиранията. Държавата. Платон

 Осма книга. Държавата. Платон

 Седма книга. Държавата. Платон


Още ...
 
СЕМИНАР 2012 / 2013
 Херодот в библиотеката на НБУ

 Плакати


Още ...
Текстове от семинара
 Войната на Кир срещу масагетите. Проф. Владимир Петров

 За Ришард Капушчински и неговите „Пътешествия с Херодот”. Проф. Явор Конов

 Историята на Херодот като "калейдоскоп". Проф. Събина Ракарова

 За различните форми на лустро. Доц.д-р Борис Сергинов

 Историята на Камбис в Книга трета на Херодотовата "История". Ас. д-р Иво Иванов Велинов


Още ...
 
СЕМИНАР 2011 / 2012
 "Физика на тъгата" от Георги Господинов. Юлия Роне

 Метафизика на тъгата. Георги Каприев

 Господинов, тъгата и Минотавъра. Бойко Пенчев

 Историята/Истории или Възвишение на физиката, успоредно четене. Митко Новков

 В есента на света. Силвия Чолева


Още ...
 
СЕМИНАР 2010/ 2011
 ФЕДОН. Платон. Превод: Богдан Богданов

 БИБЛИОГРАФИЯ за Платон в Библиотеката на Нов български университет


Още ...
 
СЕМИНАР 2009 / 2010
 ОДИСЕЯ. Омир. Превод: Георги Батаклиев

 АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА. Енциклопедичен справочник. Богдан Богданов, Анна Николова

 БИБЛИОГРАФИЯ на старогръцката литература в Библиотеката на Нов български университет


Още ...
 

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Created and Powered by Studio IDA